Stalinrichting

Ontdek de toekomst van duurzame veehouderij met De Kruyf Melk en Stal. Laten we samen werken aan een verantwoorde toekomst voor onze dieren en onze planeet!

Stalinrichting

Efficient werken

Koewelzijn en stalefficiëntie zijn van wezenlijk belang in de melkveehouderijsector. Positieve effecten hiervan leiden, naast dierwelzijn, tot verhoging van de rendementen. Doordat het welzijn verbetert, treedt er minder stress op en zijn de koeien beter bestand tegen infecties en dus gezonder. En een gezonde koe is een rendabele koe.

Een compleet leveringsprogramma

Wij leveren een totaaloplossing. Een stalinrichting waarin alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd: ligboxafscheidingen, koecomfort, voeren, watervoorziening, koerouting en selectie, mesttechniek, stalklimaat en jongveehuisvesting. Voor alle productgroepen bieden we diverse systemen in verschillende prijsklassen.

Watervoorziening

Vers en schoon drinkwater is belangrijk. Om tot een hoge wateropname te komen is het zeer belangrijk dat het drinkwater altijd schoon en vers is. Vervuiling door mest- en voerresten beïnvloedt de PH en de geur van het water, waardoor het water minder smakelijk wordt voor uw koeien. Een melkkoe heeft 4 tot 5 liter drinkwater nodig om 1 kg melk te produceren. Dit betekent voor u als melkveehouder dat u er steeds voor moet zorgen dat voldoende wateropname gegarandeerd is. Een koe die veel melk geeft, heeft bij hoge zomertemperaturen tot 180 liter water per dag nodig. Koeien drinken gemiddeld 5 tot 8 liter water per minuut. Bij grote dorst kan dit oplopen tot circa 24 liter water per minuut.

Voeren

Een voerhek creëert rust langs de voerlijn. Voerhekken zijn een investering in gebruiksgemak en ze helpen mee uw koeien gezond te houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de dieren na het melken kort vastgezet kunnen worden. Hierdoor hebben de slotgaten de mogelijkheid zich onder de meest hygiënische omstandigheden te sluiten. Ondertussen kunnen de koeien ook gecontroleerd, behandeld en gesepareerd worden. Vooral wanneer groepsbehandelingen uitgevoerd moeten worden, bespaart men met een zelfsluitend voerhek veel tijd. Voerverliezen worden met een zelfsluitend voerhek tot een minimum beperkt.

Bekijk onze producten

Mestschuiven
Voeraanschuiver
Mestrobot

Stalinrichting draait meer dan ooit om kennis. Een doordachte stalinrichting werkt niet alleen prettig, maar scheelt ook snel twee uur werk per dag. Zeker bij grotere stallen spelen zaken als koeverkeer, looplijnen en arbeidsefficiency een essentiële rol, naast aandachtspunten als koecomfort en duurzaamheid. Wij ontwerpen een duurzaam stalconcept, gebaseerd op uw manier van werken en uw toekomstplannen. Dat levert een beter eindresultaat op waar u elke dag van profiteert.

Productcatalogus

Meer specialiteiten

Op de hoogte blijven?!